• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

OECD Nedir?

OECD Nedir?

OECD,”Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün kısaltmasıdır. OECD ülkeleri, ekonomik kalkınmalarını ve mevcut ekonomik durumun sürdürülebilirliği amacıyla ticari ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

OECD,”Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün kısaltmasıdır. OECD ülkeleri, ekonomik kalkınmalarını ve mevcut ekonomik durumun sürdürülebilirliği amacıyla ticari ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

OECD Ne Demek?

 

OECD’nin açılımı (Organisation for Economic Co-operation and Development) şeklindedir. Türkçesi, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’dür.

 

OECD Ne Zaman Kuruldu?

 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok ülke, çöken veya oldukça zayıflayan ekonomilerini kalkındırmak için çalışmalara başlamıştı. Avrupa’da başlayan bu süreci desteklemek için bir yardım planı başlatıldı: Marshall Planı. OECD’nin ilk temelleri, bu planın uygulanmasını denetleyen bir organizasyona atıldı. Daha sonrasında ise bu plan 1961 yılında OECD’ye dönüştü.

 

OECD’nin Amacı Nedir?

 

OECD’nin ana amacı, üye ülkelerin ekonomisinin daha iyi ve sürdürülebilir bir zemine oturmasını sağlayacak çalışmalar yürütülür. Ekonomi, eğitim, bilim, teknoloji gibi alanlarda fikir alışverişinin sağlanarak örgüte üye ülkelerin daha iyi politikalar oluşturmasını sağlamayı amaçlar. Daha net anlayabilmeniz için şöyle bir örnek verilebilir; “Şu ülkede şu politikada iyi çalışıyor, sen de deneyebilirsin”

 

OECD, amacı itibariyle diğer bir işlevi de, ülkelerin ekonomik performansını izleyerek değerlendirmektir. Bu sayede öngörülebilir fırsat ve tehditler için önleyici çalışmalar gerçekleştirilebilir.

Türkiye OECD Üyesi Mi?

Türkiye bir OECD üyesidir. OECD’nin 20 kurucu ülkesinden biridir.

OECD Üye Ülkeler Listesi

OECD kurucuları nedir sorusunu bu organizasyona üye tüm ülkeleri listeleyerek cevaplandırıyoruz.

 

 • ABD
 • Türkiye
 • Avusturya
 • Kanada
 • Hollanda
 • Fransa
 • Almanya
 • Lüksemburg
 • İngiltere
 • İtalya
 • Belçika
 • İrlanda
 • Danimarka
 • Yunanistan
 • İsveç
 • İsviçre
 • İzlanda
 • İspanya
 • Norveç
 • Portekiz

 

Yukarıda belirtilen ülkeler kurucu listesinde yer almaktadır. OECD yeni üye ülkeler ise;

 • Macaristan
 • Polonya
 • Çin
 • Slovakya
 • Estonya
 • İsrail
 • Şili
 • Letonya
 • Litvanya
 • Kolombiya
 • Hindistan
 • Çin
 • Güney Amerika Cumhuriyeti

 

 

OECD Ne Zaman Kuruldu?

II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok ülke, çöken veya oldukça zayıflayan ekonomilerini kalkındırmak için çalışmalara başlamıştı. Avrupa’da başlayan bu süreci desteklemek için bir yardım planı başlatıldı: Marshall Planı. OECD’nin ilk temelleri, bu planın uygulanmasını denetleyen bir organizasyona atıldı. 1948 yılında “European Economic Co-operation” adlı organizasyon şeklinde faaliyete başlandı ve daha sonrasında 1961’de şuan ki halini aldı.

 

OECD Yapısı Nedir?

 

OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü), demokrasiyi ve piyasa ekonomisinin prensiplerini benimseyen ülkeleri bir araya getiren uluslararası bir örgüttür. OECD’nin ana yapısını şu şekilde sıralayabiliriz.

 

 

 1. Konsey: OECD’nin en üst karar organıdır. Üye ülkeler bu konseyde temsil edilir. Temsilciler genellikle büyükelçi düzeyindedir. Örgütün genel politikasının belirlenmesi, bütçenin onaylanması ve önerilen programların uygulanması bu yapının sorumluluğu altındadır.
 2. Genel Sekreterlik: Günlük işlerin yürütüldüğü organdır. Genel sekreter, Konsey tarafından atanır ve örgütün araştırma faaliyetlerini yürütür. Bununla birlikte toplantıları organize eder ve üye ülkelerle iletişimin sürdürülmesini sağlar.
 3. Komiteler: Belirli alanlar ilgili uzmanlık alanları belirlenerek komiteler oluşturulur. Komiteler, belirlenen konularla ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunur.
 4. Daimi Temsilcilikler: Üye ülkeler, OECD bünyesinde temsilcilikler kurarak örgütte sürekli olarak varlık gösterirler. Ülkelerin çıkarları bu şekilde temsil edilir.