• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

Temettü Nedir? Nasıl Alınır?

Temettü Nedir? Nasıl Alınır?

Temettü hakkında merak edilen tüm soru işaretlerine cevaplandırıyoruz.

Temettü, bir şirketin karının bir kısmının ortaklarına dağıtılması olarak tanımlanabilir. Bahsi geçen kar dağıtımı genellikle hisse senedi şeklinde gerçekleşir ve şirtketin karından elde edilen geliri yatırımcılara paylaştırır. Bununla birlikte şirket başarısını yansıtan bir ölçüt olarak da kabul görmektedir.

 

Temettü Ne Demek?

 

Temettü, bir şirketin elde ettiği karın bir kısmını hissedarlarına dağıtmasıdır. Bu şekilde temettü ne demek sorusuna kısaca yanıt verebiliriz.

 

Hisse Temettü Nedir?

 

Hisse temettüsü, şirket karının ortaklarına dağıttığı hisse senedi şeklindeki temettüdür. Belirli bir dönem için elde edilen karın bir kısmı, hissedarlarına hisse senedi şeklinde dağıtılır. Şirket başarısının bir ölçütü olarak kabul edilir ve hissedarların bu başarıdan faydalanması sağlanır. Dolayısıyla yatırıma da teşvikin bir unsurudur.

 

Borsada Temettü Nedir?

 

Genel olarak yapılan tanımlamalar da bu bölüm içinde geçerlidir. Bunun dışında borsada temettü ödemeleri yatırımcılar için önemli bir faktör olmakla beraber, sürdürülebilir gelir elde etmeleri için yatırımcıları da teşvik eder.

 

Temettü Emekliliği Nedir?

 

Temettü ödemeleriyle pasif gelir elde etmek ve bu gelir üzerinden emeklilik yaşamını geçindirmeyi hedefler. Yani bir yatırımcı, bir portföy oluşturarak temettü veren şirketlere yatırım gerçekleştirir. Bu şirketlerden elde ettiği temettü gelirleriyle emeklilik döneminde geçinmeyi hedefler.

 

Temettü emeklilik stratejisi, yatırımcıların temettü verimi güçlü şirketlere yatırım yapmasını içerir. Düzenli temettü ödemeleri yapan ve karlılık seviyelerini sürdürebilen şirketler, bu stratejinin odak noktasıdır.

 

Bu strateji şunları içerir;

 

  • Temettü Verimi: Yatırımcılar, temettü emekliliği stratejisini uygularken yüksek temettü verimi sunan şirketleri hedefler. Temettü verimi, temettü ödemelerinin hisse senedi fiyatına oranı şeklinde tanımlanır. Dolayısıyla yüksek temettü ödemeleri sağlayan şirketlerden daha fazla gelir elde edilebilir.
  • Büyüme Oranı: Şirketlerin karlılık kar seviyesini ve büyüme potansiyelini ölçmek yatırımcılar için önemlidir. Karlılık oranıyla yatırımcılar şu mesajı kendileri için edinir; şirketin temettü ödemelerinde sürdürülebilirlik seviyesi.

 

Temettü Nereye Yatar?

 

Yatırımcının temettü geliri sağlayan şirketten alacağı pay oranı, şirketle ilişkisi bulunan yatırım hesabına gerçekleştirilir. Hisse senedi şeklinde ödeme gerçekleştiriliyorsa, bu durumda yatırımcının hesabına hisse senedi şeklinde temettü dağıtılabilir. Yatırımcı bu hisse senedini satabilir veya elinde bulundurabilir.

 

Temettü Ne Kadar Kazandırır?

 

Temettünün ne kadar kazandıracağı, temettü geliri sağlayan şirketlerin durumuna göre farklılık gösterir. Dolaysıyla net bir cevap vermek aldatıcı ve yanıltıcı olacaktır. Ancak şirketler, temettü ödemelerini belirli bir oranda gerçekleştirir. Bu oran şirketin karının hisse senedine oranı şeklindedir. Örneğin, bir şirketin temettü oranı %5 ise, yatırımcılar hisse senedi fiyatının %5’ini temettü olarak alacaktır. Diğer bir belirleyici unsur da yatırımcının yatırım miktarıdır. Yani yüksek hacimli yatırımlar daha fazla temettü geliri elde edecektir.