• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

Vergi Nedir, Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Vergi Nedir, Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Verginin tanımı insanlar tarafından uygulamalı olarak bilinse de kavramsal karşılığı; devletin kişilerden ya da kurumlardan kanunlarla belirlenmiş şekilde kamusal hizmetler için alınan paradır.

Verginin tanımı insanlar tarafından uygulamalı olarak bilinse de kavramsal karşılığı; devletin kişilerden ya da kurumlardan kanunlarla belirlenmiş şekilde kamusal hizmetler için alınan paradır. Bu şekilde bir tanım yapılabilir.

 

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

 

Vergi türleri birçok isimle sınıflandırılır. Birçok vergi çeşidi bulunur; ancak temel ölçekte dendiğinde karşımıza 7 vergi çeşidi çıkar. Bunlar;

 

 

Vergi Ne Zaman Ortaya Çıktı?

 

Vergi, tarihsel olarak incelendiğinde birçok medeniyet tarafından farklı amaçlarla uygulanmıştır. Vergi uygulamalarının kökenleri insanların yerleşik hayata geçerek medeniyet ve devlet kavramını ortaya çıkarmalarıyla ilişkilidir. İlk vergi uygulamaları dair tarihsel belgeler incelendiğinde M.Ö 3000’li yıllarda Mezapotamya’da ilk uygulamaları görmekteyiz.

 

Ancak modern anlamda vergi sistemleri, devletlerin gelirlerini düzenlemek amacıyla 17. Ve 18. Yüzyıllarda daha yaygın hale gelmiştir. Örnek verecek olursak İngiliz Parlementosu 17. Yüzyılın sonunda gelir vergisi (income tax) uygulamıştır. Bu uygulamalar, teknolojik ilerlemelerle artan devlet bilinci kavramının sonuçları olarak görülebilmektedir.

 

Gelir Vergisi Nedir?

 

Gelir vergisi(Income Tax), bireylerin ve özel kuruluşların elde ettikleri gelirler üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutulup belirli bir oranda devlete ödemek zorunda oldukları vergi türüdür.

 

Gelir vergisi genellikle kişisel genel vergisi ve kurumlar vergisi olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır.

 

Gelir vergisinin amacı, ülkede toplumsal eşitliğin sağlanarak vergi adaletini destekleme amacını güderken, aynı zamanda kamu hizmetlerinin işleyişini finanse etmek için kullanılır. Gelir vergisi birçok ülke tarafından uygulanan bir vergi türüdür. Özellikle işleyiş şekli yine her ülkeye göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Tarihsel Bağlamda İlk Vergi Örneği Nedir?

 

Vergi uygulamalarının başlayışı hakkında bir önceki başlıklarda açıklamalar verdik. Bununla beraber ilk vergi örneği, verginin çıkış noktasını merak edenler için sıklıkla sorulabilmektedir. Mısır, bilinen en eski medeniyetlerden birisidir. M.Ö 3000’li yıllarda Mısır bölgesini yöneten hükümet, Nil Nehri’nin sularını kontrol etmek amacıyla sulama kanallarının bakımını yapmak gibi önemli altyapı çalışmaları için tarım ürünlerinin bir kısmını toplamaktaydı. Bu, vergi olarak kabul edilebilecek erken örneklerden birisidir.

 

Benzer uygulamalar Roma İmpartorluğu tarafından da uygulanmaktaydı.