• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr
Hakkımızda
Hakkımızda

24 Portföy

Şirketimiz, inşaat ve gayrimenkul sektöründe 25 yıla yakın tecrübesi ile lüks konut, ofis, karma projeler geliştiren 24 Grubu’nun bünyesinde, Portföy Yönetimi alanında faaliyet göstermek üzere 2015 yılında kurulmuştur. Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurup yöneten şirketimiz 15 adet GYF, 10 adet GSYF kurmuş olup toplam 25 adet fon ile faaliyetlerine devam etmektedir.

  Gayrimenkul Yatırım Fonları

  GYF, Gayrimenkul ve Gayrimenkule dayalı hakların yönetimi ile fonun toplam değerini maksimuma çıkararak yatırımcılarının yüksek getiri elde etmesini sağlamak,

  Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

  GSYF halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek Anonim ve Limited Şirketlere yatırım yaparak büyümelerine ve markalaşmalarına destek olmaktır. Katılım esasına uygun yönetilen fonlarımız ile yatırımcılarımıza geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yüksek getiri sağlamayı hedefliyoruz.

Daha Fazlası
Fonlarımız

Yıllık getirisi %100'ü aşan fonlarımızın bir kısmı.

24 Portföy, gayrimenkul yatırım fonu kuran ilk şirketlerden biri olup, kurulduğu günden bu yana fonlarımızın 2023 getirisi ve toplam getirisi açısından performansı açısından alanındaki diğer fonların çok ilerisindedir. 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi tarafından kurulan Yatırım Fonlarının 2023 getirilerine bakıldığında, Portakal Çiçeği Fonu'nun %110,26, E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu %62,78 ve Primo Fon'un %57,26 getiri sağladığı görülmektedir.

Dilerseniz Gayrimenkul Yatırım Fonlarımıza ve farklı gayrimenkul türlerinden oluşan ve risk/getiri dengesine sahip fonlarımıza sağlam ve güvenilir bir yatırım aracı ile paranızı yatırabilirsiniz. Dilerseniz Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ile potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapan fonlarımız aracılığıyla büyümelerine kaynak sağlayarak bu şirketlerin gelişimine destek olabilirsiniz. Şirketlerin büyümesiyle birlikte hızlı büyümenin getirdiği kazanımlara siz de ortak olabilirsiniz.

Fon’un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.
Fon portföyüne katılım ticaret ve finans ilkelerine uygun gayrimenkul yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları da dahil edilebilecektir.

 

Getirisi

Son 9 Aylık

74.8%

Son 12 Aylık

90.7%

Açılıştan

540.9%

Özellikle piyasada zor durumda olan gayrimenkuller, daha uygun fiyatlarla satın alınıp uygun piyasa koşulları oluştuğunda ise daha yüksek bir fiyattan satılmaktadır. Ayrıca değer artışı ve alım satım kazancı olmakla birlikte kira geliri de elde edilebilmektedir. Tahsisli fondur, fonun tahsis edilmiş olduğu yatırımcı dışında diğer yatırımcılara kapalıdır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fon, faizsiz bankacılık prensiplerine göre yönetilmekte olup yüksek kira getirisi bulunanlar öncelikli olmak üzere konut, fabrika, otel, ticari ünite gibi farklı niteliklerdeki gayrimenkullere yatırım yaparak getiri elde etmeyi amaçlar. Sanayi işletmesini bünyesinde bulunduran fon, ayrıca Türkiye’nin her yerinde uygun koşullardaki gayrimenkullere yatırım yapmaktadır.

Getirisi

Son 9 Aylık

120.7%

Son 12 Aylık

122%

Açılıştan

336.4%

Özellikle piyasada zor durumda olan gayrimenkuller, daha uygun fiyatlarla satın alınıp uygun piyasa koşulları oluştuğunda ise daha yüksek bir fiyattan satılmaktadır. Ayrıca değer artışı ve alım satım kazancı olmakla birlikte kira geliri de elde edilebilmektedir. Tahsisli fondur, fonun tahsis edilmiş olduğu yatırımcı dışında diğer yatırımcılara kapalıdır.

Getirisi

Son 9 Aylık

90.2%

Son 12 Aylık

91.8%

Açılıştan

956%

Fon, faizsiz bankacılık prensiplerine göre yönetilmekte olup tarımsal üretim yapılan alanlara hem gayrimenkul edinimi hem de üretim yaptırılması amacıyla yatırım yapmaktadır. Seçilen ürün çeşidine göre en verimli üretimin yapıldığı lokasyonlar da gerçekleştirilen yatırımlarda, tarımsal üretim yoluyla ülkemiz ekonomisine ve çiftçiye değer katılması yanında istihdama da katkı sağlanmakta olup fon yatırımcılarına cazip getiriler vadetmektedir.

Getirisi

Son 9 Aylık

99.8%

Son 12 Aylık

103.8%

Açılıştan

199.6%

Fon, faizsiz bankacılık prensiplerine göre yönetilmekte olup alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek amacıyla arsa, arazi, konut, dükkan, okul, otel, hastane gibi her türlü gayrimenkule yatırım yaparak yatırımcılarının katılma payı değerlerini en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefler.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fon, faizsiz bankacılık ilkelerine ve fonun yatırım stratejisine göre yönetilir; Değer artışı, özellikle kira geliri, ticaret geliri elde etmektir. Fon bu amaçla arsa, bina veya bağımsız bölüm satın alır ve söz konusu gayrimenkulleri hedeflenen kârlılığa ulaştığında satar.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fon’un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fon’un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Çanakkale bölgesini canlandıran ve tarım arazilerini değerlendiren yatırım fonudur.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fon, faizsiz bankacılık prensiplerine göre yönetilmekte olup, yatırım stratejisi alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek ve bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın almaktır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fon’un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır. Tahsisli fondur, fonun tahsis edilmiş olduğu yatırımcı dışında diğer yatırımcılara kapalıdır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Önceliği arsa olan, bunun yanında da konut,ticari yatırım üniteler ve projelere yatırım yapan fondur

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fon’un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır.
Fon portföyüne katılım ticaret ve finans ilkelerine uygun gayrimenkul yatırımları ve faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları ile yatırım fonu katılma payları da dahil edilebilecektir.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, finansal yapılarını güçlendirmesi gereken halka açık olmayan şirketlere yatırım yapmakta olup, hedeflediği başlıca sektörler; elektronik ticaret platformları, online satış, ödeme ve tahsilat sistemleri, yurtiçi ve yurtdışı kargo, lojistik, depolama, nakliye ve taşımacılık. Yatırım yapılan girişim şirketlerinin büyümesi, markalaşması ve dışa açılması için fon tarafından her türlü destek sağlanmakta olup, girişimcilik ekosisteminden yeni değerler çıkarılarak elde edilecek yüksek getirilerin sektöre yansıtılması amaçlanmaktadır.

Getirisi

Son 9 Aylık

-3,2%

Son 12 Aylık

92,5%

Açılıştan

95,8%

Fon, büyüme potansiyeli yüksek, finansal yapılarını güçlendirmesi gereken halka açık olmayan girişim şirketlerine yatırım yapmakta olup, hedeflediği ana sektör bilgi ve teknolojidir. Fonun amacı, KOBİ segmentine yönelik teknoloji, CRM ve yazılım hizmetleri üreten bilişim şirketlerinin daha fazla şirkete ulaşmasını sağlamak ve KOBİ'lerin hızlı büyümesini desteklemektir. Bu potansiyel sektördeki girişim şirketlerinin büyümesi, doğrudan fon ve fon yatırımcısının yüksek getiri elde etmesini sağlayacaktır. Tahsisli fondur, fonun tahsis edilmiş olduğu yatırımcı dışında diğer yatırımcılara kapalıdır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Faizsiz bankacılık ilkelerine göre yönetilen fon, gıda, hayvancılık, madencilik, enerji, sağlık, ulaştırma, imalat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren potansiyeli yüksek girişim şirketlerine yatırım yapmakta ve bunun dışındaki sektörlerde yatırım yapabilecektir. Tahsisli fondur, fonun tahsis edilmiş olduğu yatırımcı dışında diğer yatırımcılara kapalıdır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Faizsiz bankacılık prensiplerine göre yönetilen fon gıda, hayvancılık, madencilik, enerji, sağlık, ulaştırma, imalat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren potansiyeli yüksek girişim şirketlerine yatırım yapmakta olup bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Firma seçiminde marka değeri yaratma gücü ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olan rekabetçi ve sektörde deneyim kazanmış firma olması kriterleri ön planda tutulmaktadır.  Tahsisli fondur, fonun tahsis edilmiş olduğu yatırımcı dışında diğer yatırımcılara kapalıdır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği sektörler yazılım ve bilişim teknolojileri olup bu sektörlerin dışındaki sektörlere de ancak yatırım komitesi kararıyla yatırım yapabilecektir.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği başlıca sektörler bilişim ve teknolojidir. Başta bu sektörlerde olmak üzere start-up projeleri gerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon, bu sektörler dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.  Tahsisli fondur, fonun tahsis edilmiş olduğu yatırımcı dışında diğer yatırımcılara kapalıdır.

Getirisi

Son 9 Aylık

%

Son 12 Aylık

%

Açılıştan

%
Shape Shape

17+

Fon

110+

Yatırımcı

1000+

Yatırımlarımız

Blog

Güncel Haberler

Fon Nedir?
 • 05 04 2024

Fon Nedir?

Yatırımcılar tarafından son zamanlarda en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan fonlar, birikimlerine değer katmak ve portföyünüzü genişletmek için birçok olanak sunar.

Devamı
Dünyanın En Büyük 100 Şirketi 2024 Güncel
 • 05 04 2024

Dünyanın En Büyük 100 Şirketi 2024 Güncel

Dünyanın en büyük 100 şirketini 2024 verileriyle birlikte veriyoruz.

Devamı
FUD Nedir?
 • 01 04 2024

FUD Nedir?

Kripto para sektöründe sıklıkla kullanılan bir terimdir. Fud, “korku, belirsizlik ve şüphe” kelimelerinin baş harflerinden meydana getirilen bir kelimedir.

Devamı