• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Bilanço Nedir?

Bilanço Nedir?

Bilanço nedir içeriğimizle merak ettiğiniz tüm soru işaretlerini gideriyoruz.

Bilanço, bir şirketin finansal durumunu belirlemek için hazırlanan bir rapor olup belirli dönemlere ilişkin (yılık veya dönemsel) finansal verileri içerir. Bilanço; Şirket varlıklarını, borçlarını ve öz kaynakları gösterir.

Bilanço Ne Demek?

Bir şirketin mevcut finansal durumunu gösteren mali bir rapordur.

Bilanço Tablosu Nedir?

Şirketlerin finansal durumunu özeti olan bilanço tabloları, belirli bir döneme ilişkin olarak hazırlanır. Bu sayede şirketlerin finansal durumu değerlendirilebilir ve analiz edilebilir. Şirket yatırımcılarına mali durum hakkında bilgi akışı da sağlanmış olur. Bilanço tablosu, şirketin varlıklarının, borçlarının öz kaynaklarının denkliğini gösteren “varlık eşitliği” prensibine dayanır. Yani, varlıklar toplamı, pasifler ve öz kaynaklar toplamına eşit olmalıdır.

Ayrıntılı Bilanço Nedir?

Ayrıntılı bilanço, şirketin finansal pozisyonunu daha net bir şekilde gösteren analizlerdir. Ayrıntılı bilanço ile varlıklar, borçlar ve özkaynaklar gibi ana bileşenlerin alt kalemlerini ve alt hesaplarını da öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla şirketlerin mali durumlarını bu şekilde daha kapsamlı öğrenebilirsiniz.

Özel Bilanço Nedir?

Özel bilanço, işletmelerin finansal durumunu basit ve anlaşılabilir bir düzeyde sunmayı amaçlar. Genellikle küçük işletmeler ve bireysel girişimciler gibi belirli gruplara yönelik hazırlanan bir mali rapordur. Standart muhasebe kurallarına göre hazırlanır.

Bilanço Hesabı Nedir?

Bir şirketin bilanço tablosu oluşturmak için kullanılan hesaplardır. Muhasebe kayıtlarının yapılmasında kullanılan ve finansal verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlayan hesaplamalar ve kategorizasyonlardır. Bilanço hesapları iki ana kategoriye ayrılır.

Bunlar;

 1. Aktif Hesapları: Şirketin varlıklarını temsil eder. Örneğin; Nakit hesabı, alacaklar hesabı, stoklar hesabı, taşınmazlar hesabı vs.
 2. Pasif Hesaplar: Şirketin dışarıya olan yükümlülüklerini tanımlar. Örneğin, borçlar hesabı, sermaye hesabı, hisse senedi hesabı gibi hesaplar, borçların ve öz kaynakların doğru bir biçimde kaydedilmesine olanak verir.

Mali Bilanço Nedir?

Mali bilançolar, şirketlerin varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını ayrıntılı bir şekilde gösteren raporlardır. Bununla birlikte mali bilançolar şu bileşenleri içermektedir;

 • Şirketin sahip olduğu değerli kaynaklar.

 • Şirketin dışarıya olan yükümlülükleri.
 • Şirketin sahip sahiplerine veya hissedarlarına ait olan kısmı temsil eder.

Konsolide Bilanço Nedir?

Konsolide bilanço, bir holding veya ana şirket ile ona bağlı durumdaki iştiraklerin finansal durumlarını tek bir bilanço tablosunda birleştirerek gösteren mali rapordur.

Konsolide bilanço, şunları içerir;

 • Konsolide Aktifler: Ana şirketin varlıklarının yanı sıra tüm iştiraklerin varlıkları da dahili edilir ve nakit, alacaklar, stoklar, taşınmazlar, yatırımlar ile diğer varlık kalemlerini içerir.
 • Konsolide Borçlar: Ana şirketin borçlarını yanı sıra tüm iştiraklerin borçları dahil edilir. Kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar, finansal yükümlülükler ve diğer borç kalemlerini içerir.
 • Konsolide Öz kaynaklar: Ana şirketin öz kaynakları ile tüm iştiraklerin öz kaynaklarının dahil edilmesidir.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço hazırlanırken, şirketin finansal kayıtlarının doğru bir şekilde tutulması, muhasebe standartlarına uyum sağlaması ve finansal raporlama gereksinimlerine uygunluk sağlanması önemlidir.

Bilanço hazırlanırken aşağıdaki adımlar izlenmelidir;

 • Varlıkların sınıflandırılması
 • Borçların sınıflandırılması
 • Öz kaynakların hesaplanması
 • Varlık ve borç değerlemesi
 • Bilanço tablosunun düzenlenmesi
 • Denetim ve doğrulama işlemleri