• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

Çevre Bilinci İle Sürdürülebilir Dünya İnşa Edelim

Çevre Bilinci İle Sürdürülebilir Dünya İnşa Edelim

Çevre bilinci ile daha iyi bir dünya oluşturabiliriz.

Çevre bilinci, dünya genelinde birçok toplumda güçlü bir şekilde varlık gösterirken kimi toplumlarda ise ters bir şekilde güçlü bir varlık gösterememiştir. Halbuki insanlık, bir bütün olarak dünyayı paylaşmaktadır. Çevre bilinci gelişmiş toplumlarda paralel olarak yaşam kalitesi ve gelir düzeyi de artış gösterirken, tersi durumda olan toplumlarda da yaşam kalitesi ve gelir düzeyi minimum düzeylerde seyreder. Bu durum gözlemlenmesi oldukça kolay bir olgudur. Dolayısıyla çevre bilinci gelişmiş toplumlarda yaşam kalitesinin artması ve bu kalitenin insanların fikir düzeylerini de geliştirmesi, girişimci ruhların ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına da ön ayak olur. Bu içeriğimizde çevre bilincini arttıracak eylemlerin planlanması ve hayata geçirilmesi ile sürdürülebilir dünya arasındaki ilişkinin detaylandırılması yapılacak.

Çevre Bilincinin Önemi?

Çevre bilinci, dünyamızı daha iyi anlamaktır. Bu bilinç ile işlerimizi ve yaşam biçimimizi doğaya dost uygulamalar haline getirebiliriz. Çünkü dünyayı şu anki halinden daha iyi bir şekilde gelecek nesillere aktarmak, toplumsal ve bireysel bilinç düzeyinde farkındalığımız olması gereken ana hedeflerimizden birisidir. Elimizdeki kaynakların doğru yönetimi ile birlikte doğa dostu uygulamaların arttırılması, yaşam kalitesini ve gelir kaynaklarının yükselmesiyle doğrudan ilişkilidir. Çevre bilincinin toplumlarda yer edinmesini kalıcı hale getirmek ve bu durumun sürdürülebilirliğini sağlamak, öngörülebilir bir geleceğin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu sayede öngörülebilir politikaları ortaya çıkarken, bu kapsamda gerçekleştirilecek her eylem, sonunun nereye gideceği belli olan yolları da bizlere gösterecektir.

Çevre bilinci ile temiz bir dünya ve doğa dostu uygulamaların yaşam alanımızdaki her şeye entegre edilmesi, yaşam kalitemizi arttıracak ve bununla paralel olarak daha mutlu yaşam döngüleri ile toplumların gelişmişlik düzeyini arttıracak fikirlerin ortaya çıkmasına da imkan verecektir. Dolayısıyla bu kapsamda çevre bilincinin yer edindiği toplumlarda bu durumun sürdürülebilirliğini sağlamak, çevre bilincinin bu toplumlarda bir kültür haline gelmesine vesile olurken, bu bilincin yerleşmediği toplumlarda “çevre bilincini aşılayacak faaliyetlerin” gerçekleştirilmesi ve farkındalığın arttırılması oldukça önemli olacaktır.

Çevre Bilinci Bireysel Adımlarla Başlar

Çevre bilincinin kartopu etkisi vardır. Bireysel olarak atılacak adımlarla büyüyebilir ve etki alanı genişleyebilir. Dolayısıyla ilk olarak bireysel anlamda alacağınız kararlar ve bu kararların uygulanması, çevrenizi etkileyebilir ve bu durumun yaygınlık göstermesini teşvik edebilir. Birey olarak yapılan eylemler ile çevre bilincini etrafınıza yayarak farkındalık arttırabilirsiniz. Dolayısıyla çevre bilincinin etki alanı bu sayede gözle görülebilir bir yaygınlık gösterebilir. Sürdürülebilir dünya için atacağınız küçük adımlar, ardında güçlü etkiler bırakarak ilerleyecektir.

Çevre bilincini etrafınıza aşılamanın en kolay yolu hiçbir şey yapmamak da olabilir. Bu cümleden kast edilen; sadece eylemleriniz ile fikir dünyalarını etkileyebileceğiniz vurgusudur. Özenme duygusuyla insanların davranışlarınızdan etkilenmesine sebep olabilirsiniz. Unutmayın, değişim için küçük bir adım atmanız, değişimin kaçınılmaz hareketini başlatmanıza vesile olacaktır.