• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Deprem Bilinci Nasıl Oluşturulur?

Deprem Bilinci Nasıl Oluşturulur?

Deprem bilinci, deprem bölgesinde yaşayan insanların, deprem gerçeğinin farkına varması adına zihinlerde oluşturulacak ve yer edinecek bilincin genel tanımıdır.

Deprem bilinci, deprem bölgesinde yaşayan insanların, deprem gerçeğinin farkına varması adına zihinlerde oluşturulacak ve yer edinecek bilincin genel tanımıdır. Deprem bilinci kazanarak, kendinizi ve sevdiklerinizi güvende tutmak için ilk adımı atmış olursunuz. Deprem bölgesinde yaşayan ama deprem bilinci kazanmamış toplumlar, büyük felaketler karşısında hazırlıksız yakalanacaklardır. Depremden önce gereken tedbirleri gerçekleştirmemek, insanın kendine verebileceği en büyük hayati tehlikeyi içerir. Bu içerikte, deprem bilincinin toplumlarda nasıl kazandırılması gerektiğini, insanların birey bazında ne gibi önlemler alması gerektiğinden ve deprem bilincini kazanmamış toplumlarda nasıl tehlikeler yaşanabileceği gibi konulara değineceğiz.

 

Depremden Önce Gereken Tedbirleri Tam Uygulamak

 

Deprem bölgesinde yer alan toplumların, olası bir depreme tam hazırlanmaları hayati önem taşımaktadır. Geliştirilen teknolojiler sayesinde insan, doğal afetlerin yaşatacağı tahribatın önüne ciddi oranda geçebilmektedir. Ancak doğal afetlere gereken önemi vermeyen toplumlar için bu durum geçerli olmayacaktır. Özellikle deprem gibi bir konuya ağırlık vermemek, deprem bölgesinde yaşayıp bu durumun gerçekliğinin farkında olmayan toplumların olası bir deprem sonrası karşılaşacakları hayati tehlikeler, ciddi oranda önem taşır. Çünkü insan hayatını tehdit eden her şey, bu anlamda alınacak tedbirlerin varlığına işaret eder. Deprem bölgesinde yaşayan toplumların, olası bir depremden önce gerekli tedbirleri alması, hayatlarını tehdit eden bu durumun önüne geçmeleri için gerçekleştirmeleri gereken tedbirlerin bütününü ifade eder.

 

Deprem bilinci kazanmak bu anlamda önemliyken; deprem bilincini tam kazanmak için aşağıda sayacağımız tedbirlerin tam farkına varmanız oldukça önemlidir:

 

 1. Eğitim ve Farkındalık Kazanın: Deprem bilinci kazanmak için öncelikle atılması gereken ilk adım, halka yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının hızlandırılmasıdır. Deprem riski barındıran bölgelerde yaşayanların, deprem hakkında teferruatlı bir bilgiye sahip olmaları gerekir. Depremler nasıl ve hangi aralıklarla meydana gelir, nasıl korunabiliriz gibi sorulara bilimsel yöntemler eşliğinde cevaplar verilmelidir.
 2. Acil Durum Planı Oluşturun: Deprem anında geçerli olmak üzere acil durum planı oluşturulmalıdır. İnsanlar bu plan dahilinde belirli aralıklarda tatbikat gerçekleştirmelidir. Bu tatbikatların hayati önemini kavrayıp, belirli aralıklarla gerçekleştirilerek toplumun deprem anında nasıl tepki vermesi gerektiğinin aşılanması gerekmektedir.
 3. Yapı Denetimi: Deprem bilinci oluşturmanın önemli bir ayağı da, hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yapılardır. Deprem riski taşıyan bölgelerde yapılan yapıların, depreme dayanıklı olup olmadığının kontrolü tam sağlanmalı ve bu konu hakkında en ufak bir açıklık bırakılmamalıdır. Dolayısıyla tam denetimin gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Deprem bilinci kazanmak için yukarıda bahsi geçenleri tam anlayıp ve uygulamak oldukça önemlidir.

Deprem bilinci nasıl oluşturulur sorusuna doğru yanıtlar vererek gereken bilinci kazanmış olursunuz. Bu anlamda bilimsel verilerden yararlanarak iyi bir eğitim modeli oluşturmak ve deprem bölgesinde yaşayan insanların coğrafi bilgilere gereken önemi vermesi de alınacak tedbirlerin bazılarıdır. Eğitim ve farkındalık ile deprem bilincini toplumlarda gereken ölçüde oluşturabilirsiniz.

 

Deprem Bilinci Kazanmak İçin Birey Bazında Yapılması Gerekenler

 

Deprem bilincini toplumlara aşılamak, deprem bölgesinde varlık gösteren devletler için kritik önem taşırken, birey bazında da yapılması gerekenler vardır. Bu başlık altında deprem bilinci kazanmak için birey bazında neler yapabilirsiniz kısmına değinmiş olacağız.

Deprem bilinci nasıl oluşturulur sorusuna birey bazında cevaplar vererek, insanların kendi başlarına alabilecekleri önlemleri ve farkındalıkları maddeler halinde anlatıyoruz:

 • Yaşadığınız bölgenin tarihini iyi bilin.
 • Bu konu hakkındaki bilimsel çalışmaları mutlaka takip edin.
 • Deprem coğrafyasında yaşadığınızın bilincinde olarak gereken farkındalığı kendiniz ve çevrenizdekiler için oluşturun. Bu sayede birey bazında, insanlar için farkındalık oluşturup gerekli tedbirleri sadece bulunduğunuz konumda da olsa beraberce alabilirsiniz.
 • İçerisinde yaşadığınız yapının depreme dayanıklı olup olmadığına dair test yaptırın.
 • Deprem öncesi ve sonrası yapılacakları öğrenin.

 

Dolayısıyla deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılacakları bilimsel açıklamalar eşliğinde öğrenebilirsiniz. Bu durum, insanın kendi çabasını gerektiren bir konu olduğunu da unutmayın. Özellikle size gelip eğitim verilmesini beklemek, yapabileceğiniz en yanlış işlerden biri olabilir. Devlet bazında alınması gereken tedbirler alınsa bile birey olarak bu konu hakkında kendinizi iyice donatın. Bu sayede deprem bilincine sahip bireyler olarak, olası depremlere karşı hazırlıklı olmuş olursunuz.

 

 

Deprem Bilinci Kazanmamış Toplumlarda Yaşanabilecek Tehlikeler!

 

Deprem bölgesinde yaşayan ve deprem bilincine kavuşmamış toplumlarda, olası deprem felaketlerinde büyük bir kaos durumu yaşanması beklenir. Bu kaos durumu, eğitimsizliğin getirdiği sonuçlar olacaktır ve bu sonuçları maddelendirecek olursak;

 • Yaşanacak büyük yıkım sonrası barınma ihtiyacının ortaya çıkması
 • Bu yıkımla birlikte kötü niyetli insanların yağma olayları gerçekleştirmesi
 • Hijyen sorunu ve salgın hastalıkların ortaya çıkması
 • Yaşanacak maddi ve manevi kayıpların büyük oranda gerçekleşmesi
 • İnsanların hangi davranışlar sergilemesi gerektiği konusunda eksik kalması
 • Psikolojik ve sosyolojik olarak gerçekleşecek tahribat

 

Bu maddeler her ne kadar arttırılabilsede genel olarak bu maddelerin gerçekleşmesi deprem anında ve sonrasında sıkça görülmektedir. Dolayısıyla, deprem riski taşıyan bölgelerde oturan toplumların deprem bilinci kazanması ve bu durum ölçeğinde gereken tedbirleri alması yaşanacak kaosun da önüne geçecektir. Eğitim her şeydir ve bu kapsamda kendinizi geliştirecek ve farkındalık kazandıracak eğitimleri edinmeniz oldukça yarar sağlayacaktır.

 

Doğal afetlerin önüne bu sayede sağlam bir set vurmuş olursunuz.

Deprem konusunda gerekli hassasiyeti oluşturmak için deprem bölgesinde yaşayan bizler için oluşturduğumuz deprem bilinci nasıl oluşturulur içeriğimizle karşınızdaydık. 24Portföy olarak bu alanda atılması gereken her adımı desteklerken, içeriklerimizle bu durumun bizler için nasıl kıymetli olduğuna da değinmek istedik.

 

Unutmayın deprem tehlike yaratmaz; ihmaller ve bilinçsizlik tehlike yaratır.