• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Duran Varlıklar Nedir?

Duran Varlıklar Nedir?

Duran varlıklar nedir soru başlığı hakkında merak edilenleri cevaplandırdık.

 

Genel olarak kabul gören bir tanımlamayla durak varlık, 1 yıldan daha kısa bir zaman diliminde nakde dönüştürülmesi öngörülmeyen işletme değerleri olarak açıklanabilir. Dolayısıyla duran varlıklar nedir sorusuna bu şekilde bir tanım yapılabilir. Duran varlıklar; maddi ve maddi olmayan duran varlıklar olarak iki ana kategoriye ayrılabilir.

Maddi Olmayan Duran Varlık Nedir?

 

Maddi olmayan durak varlıklar, fiziksel bir değer taşımayana ancak bir işletmeye ekonomik anlamda değer sağlayan varlıklar olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte işletmelere uzun vadede yararlar sağlayabilir.

 

 • Ticari marka ve logo
 • Patentler
 • Telif hakları
 • Müşteri listeleri
 • Bilgisayar yazılımları
 • Şerefiye
 • Özel maliyetler

 

Maddi Duran Varlık Nedir?

İşletmelerin uzun vadede yatırımlarını temsil eden ve fiziksel bir varlığa sahip olarak, genellikle işletmelerin ana faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan varlıklar olarak tanımlanabilir. Maddi duran varlık için en yaygın örnekler;

 

 • Arazi ve Arsalar
 • Makine ve Teçhizat
 • Araçlar
 • Yatırımlar

 

 

Duran Varlıkların Sınıflandırılması

 

Duran varlıkların sınıflandırılması, çeşitli muhasebe standartlarına ve uygulamalarına göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak şu şekilde bir sınıflandırma yapmak mümkündür.

 

 1. Maddi Duran Varlıklar: Fiziksel bir varlığa sahip ve işletmenin ana faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan varlıklardır.
 2. Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Fiziksel bir varlık taşımayan ama işletmeye ekonomik değer kazandıran unsurlardır.

 

 

Duran Varlıklar Örnek

Duran varlıkları yeterince tanımladıktan sonra örneklendirerek daha da anlaşılır bir hale getirelim.

Duran varlıklar, maddi ve maddi olmayanlar olarak iki kategoriye ayrılıyor. Maddi ve maddi olmayan durak varlıklar;

 

 • Arazi
 • Binalar
 • Makine
 • Donanım
 • Marka ismi
 • Patentler
 • Lisanslar
 • Telif Hakları…

 

 

Duran Varlıkların Finansal Tablodaki Yeri

Duran varlıklar, bir şirketin bilançosunda yer alır. Bilanço, belirli bir tarihte bir şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini gösteren bir finansal tablo içeriğidir. Varlıklar, genellikle likiditelerine göre sıralanır.

Durana varlıklar, bilançonun “Varlıklar” bölümünde “Dönen Varlıklar” alt kategorisinde yer alır.

 

Duran Varlıklar Nasıl Hesaplanır?

 

Duran varlıkların hesaplanması için genellikle şu adımlar takip edilebilir;

 

 • Satın Alma Bedeli: Duran varlığın orijinal satın alma bedeli ile başlanır.
 • Birikmiş Amortisman: Duran varlıklar için her yıl bir amortisman bedeli belirlenir. Bu amortisman miktarı, varlığın satın alma bedelinden düşülür.

 

Formülle göstermek gerekirse;

 

Net Kitap Değeri;

 

Net Kitap Değer = Satın Alma Bedeli = Birikmiş Amortisman

 

Bir makinenin satın alma değerinin 100.000 TL oldıuğunu düşünelim, şimdiye kadar bu makine için toplam 20.000 TL amortisman değerini bulmuş oluruz.

Net Kitap Değer = 100.000 TL – 20.000 TL = 80.000 TL

Dolayısıyla bu makine için net kitap değeri 80.000 TL’dir.

Net kitap değerinin tanımı; satın alma bedelinden birikmiş amortisman miktarı düşüldüğünde duran varlığın net kitap değeridir.

Duran Varlık Olarak Değerlendirilen Hesap Grupları

Duran varlıklara ait hesap gruplarını şu şekilde listeleyebiliriz;

 1. Maddi Duran Varlıklar
 • Arazi
 • Binalar
 • Makine ve Ekipman
 • Taşıtlar
 • Demirbaşlar
 1. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • Fikri ve Sınai Haklar
 • Müşteri Sözleşmeleri
 • İtibar ve Marka Değeri
 1. Finansal Yatırımlar
 • Hisse Yatırımları
 • Uzun Vadeli Menkul Kıymet Yatırımları