• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

Ekonomik Girişimcilik Nedir?

Ekonomik Girişimcilik Nedir?

Ekonomik girişimciliğe ait her şeyi anlatıyoruz.

Ekonomik girişimcilik, yeni fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin ekonomik değerlere dönüşerek sürdürülebilir dünya için yeni çözümler ortaya koyması olarak tanımlanabilir. Girişimciler, risk faktörünü göz önüne alarak girişimlerinde başarı elde etmeyi hedefler. Bu içerikte ekonomik girişimcilik hakkında merak edilen soru başlıklarını cevaplandırıyoruz.

Girişimciliğin Ekonomik Hayattaki Önemi Nedir?

Bilim sürekli ilerleyen ve genişleyen bir olgu olarak tanımlanır. Peki bilimin ilerleyerek şu anda dünyanın daha yaşanabilir hale getirmesini sağlayan şey, bilimin kendi başına bir varlık olarak bu süreci gerçekleştirmesi midir, yoksa dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için ilgi duydukları alanda çalışma gerçekleştiren, sürekli araştıran, merak duygusu yüksek, katma değer üretmek isteyen ve sürecin sonunda bu olgunun gelişmesine katkı sağlayan insanlar mıdır? Sorunun cevabını muhtemelen içinizden cevaplandırmış oldunuz. İşte girişimler de bu ölçekte değerlendirilebilir. Girişimciler, yeni iş modellerini ve bu modele hizmet eden yenilikçi fikirleri, ürünleri ve hizmetleri geliştirerek, daha yaşanabilir bir dünya için çalışma gerçekleştirirler. Dolayısıyla bahsi geçen bu durum sayesinde ekonomik değerler de üretmiş olurlar. Bu değerler kimi zaman bulundukları bölge içerinde kimi zaman da küresel çapta etki edebilecek faktörler olup, sürdürülebilir dünya yaklaşımına öncü olurlar.

Ekonomik girişimcilik kavramı bu ölçekte değerlendirilebilecek bir kavram olup, ekonomik değerler üretir. Bu sayede yeni meslek kolları ortaya çıkarken, insanın yaratıcı zihin dünyasının genişlemesine de vesile olur. Bu kapsamda ülkelerin ya da daha küresel çapta düşünecek olursak dünyanın genelinde daha refah yaşanabilir bir hayat imkanı da sunabilirler.

Ekonomik Girişimciliğin Temel Getirisi Nedir?

Ekonomik girişimciliğin temel getirisi, yeni iş modelleri, mevcut yaşamsal sorunlara iş çözüm bulmak, ürün ve hizmet geliştirmek için bir girişim modeli geliştirerek, katma değer üretmesi olarak tanımlanabilir. Bu sayede girişimcinin kendisi ve bu girişime ortak olan yatırımcılar, projenin varlığına bağlı olarak oldukça iyi getiri imkanları elde ederek hem kazanç sağlamış olurlar hem de var olan problemlere çözüm geliştirmiş olurlar. Bu sayede daha yaşanabilir bir dünya modelini de desteklemiş olurlar. Bununla birlikte ülke içi ekonomik kalkınmaya da destek sağlarlar. Girişimler ve girişim destekçileri, toplumsal refah anlayışına da değer üretmiş olurlar.

Ekonomik Girişimcilik Örnekleri

Ekonomik girişimcilik örnekleri, konunun daha iyi anlaşılabilir olması adına ve ekonomik refahı destekleyen bir kavram olarak yerini konumlandırması açısından şu örneklerle desteklenebilir;

  • Teknolojik ve İnternet Tabanlı Girişimler
  • Sosyal ve Çevresel Sorunlara Odaklanan Girişimler
  • Gıda ve Tarım Sektöründe Girişimler
  • Eğlence ve Medya Sektöründe Girişimler
  • Sağlık ve İlaç Sektöründe Girişimler
  • Enerji ve Tasarım Alanında Girişimler
  • Finans ve Ödeme Sistemleri Alanında Girişimler

Temel seviye bu şekilde kategorize edilebilir. Sürdürülebilir dünya için oldukça önemli olan bu başlıklar, girişimciliğin hangi alanlarda çözümler ürettiğine güçlü örnekler olarak verilebilmektedir.