• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Finansal İstikrar Nedir?

Finansal İstikrar Nedir?

Finansal istikrar hakkında meral edilen her şey bu içerikte!

Finansal istikrar, finansal sistemin dengesini bozacak beklenmedik durumlara karşı önlem alınacak ekonomik dayanıklılık ve bu dayanıklılığın sürekliliği olarak ifade edilebilir.

Finansal İstikrarın Tanımı ve Önemi Nedir?

 

Finansal istikrarın tanımı, aslında öneminin ne olduğunu da vurgulamaktadır. Finansal istikrarı bir daire şeklinde düşünün ve bu daireyi devlet, kurum ve kişiden oluşmak üzere 3 ayrı noktadan birleştiğini varsayın. Yani finansal istikrarın tanımı bu 3 gruba göre ufak değişiklikler gösterebilir ve önemi de yine aynı kapsamda değişebilir. Ancak bu değişim, ufak nitelikte olup, kavramın genelini bozmayacak tanımlamalar olacaktır. Dolayısıyla finansal istikrar, aslında toplumu oluşturan her unsur için önemli niteliktedir. Bu içerikte finansal istikrarı önemini ve finansal istikrarı bozan faktörler gibi, bu konu hakkında merak edilen konu başlıklarına cevaplar bulacaksınız.

Finansal İstikrarı Sağlamak için Neler Yapılabilir?

Finansal istikrarı sağlamaya yönelik faaliyetler, özellikle birey bazında çok daha önemli bir davranışı ifade eder. Finansal istikrarı sağlayacak en önemli unsur, kişinin finansal okuryazarlık bilgisidir. Yani finansal okuryazarlık ile finansal istikrar, birbiriyle parellelik gösterebilir de diyebiliriz. Bu amaçla, finansal istikrarınızı sağlayacak temel önlemler;

 • Finansal okuryazarlık becerisi
 • Piyasayı iyi takip etmek

Bu iki madde, finansal istikrarı korumaya yönelik alınabilecek en önemli 2 önlem olarak görülebilir. Aslında piyasa takibi de finansal okuryazarlık becerisi ile özdeşleştirilebilir. Dolayısıyla en önemli etken finansal okuryazarlık becerisi de diyebiliriz. Finansal durumunuzu düzeltmek için en avantajlı yatırım yöntemlerini araştırmak ve mevcut ekonomik durumunuza göre sizin için en iyisini belirlemekte önemli olacaktır. Dolayısıyla tüm bu süreci yönetebilmek için kendi ekonomik tablonuza hakim olmalı ve mevcut ekonomik durumunuzu koruyarak daha da ileri götürebilmeyi hedeflemek, öncelikli olacaktır. Bu amaçla finansal araçların takibini yapmak da, birey bazında alınabilecek en önemli davranış türlerinden birisi olacaktır.

Finansal İstikrarı Bozan Faktörler Nelerdir?

 

Finansal İstikrarı sekteye uğratabilecek, kimi durumlardaysa da bozabilecek faktörler her zaman mevcudiyeti koruyacaktır. Dolayısıyla bunun bilincinde olmakta önemli bir kavrayış biçimi olacaktır. Finansal istikrarı etkileyen birçok faktör mevcuttur. Bunlar;

 • Ekonomik durgunluklar
 • Yüksek Enflasyon
 • Faiz oranları
 • Finansal sistemin kırılgan olması
 • Siyasi belirsizlikler
 • Küresel ölçekli ekonomik krizler

İlgili maddelerin hepsi ekonomik anlamda istikrarı etkileyebilecek ölçektedir. Bu durumlara karşı tedbirler geliştirmek ve bu tedbirleri, mevcut ekonomik durumunuzu koruma ve geliştirmek adına kullanmak oldukça önemlidir.

Merkez Bankalarının Finansal İstikrarı Sağlamadaki Rolü Nedir?

Merkez bankaları, bir ülkedeki ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik hamleler gerçekleştiren kurumlardır. Dolayısıyla bir finansal istikrarı sağlamadaki rolleri merkezi bir konumdadır. Bu amaçla merkez bankaları şu politikaları izleyebilmektedir;

 • Para politikası
 • Bankacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gözetimi
 • Kriz yönetimi
 • Risk analizi
 • Uluslararası işbirliği

Tüm bu unsurlar, merkez bankalarının finansal istikrarı sağlamadaki rollerini belirtebilmektedir.

Finansal Krizlerin Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?

Finansal istikrarı sekteye uğratabilecek hatta bozabilecek sebepler ve bu sebeplerin sonuçları birçok faktöre bağlıdır. Dolayısıyla temel bir unsurdan bahsetmek doğru olmayacaktır. Ancak genel sebeplerine örnek olarak;

 • Kredi Balonları
 • Faiz Oranları
 • Kur Dalgaları
 • Yolsuzluk
 • Finansal Sistemdeki kırılganlık

Sonuçları ise;

 • İşsizlik
 • Büyüme yavaşlaması (devlet ve birey bazında)
 • Yoksulluk
 • Sosyal husuzsuzluk
 • Güven kaybı

Finansal İstikrar ile Sürdürülebilirlik Arasındaki İlişki Nedir?

Finansal istikrar ve sürdürülebilirlik arasında güçlü bir bağ vardır. Finansal İstikrar, ekonomik büyümeyi sağlayan birçok faktörden biridir. Bununla birlikte finansal istikrarın sürdürülebilir kılınması; sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere bağlıdır.

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların, çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması için ekonomik faaliyetlerin uzun vadede sürdürülebilir olması anlamını da taşımaktadır. Bu kazanımların çevresel, sosyal ve kurumsal sürdürülebilirlik ile uyumlu olması da gerekir.

Finansal istikrarın sürdürülebilir olması, finansal sistemin, doğal kaynakların ve sosyal sistemin sürdürülebilirliği ile alakalıdır.