• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Finansal Sistem Nedir?

Finansal Sistem Nedir?

Finansal sisteme ait kafanızdaki soru işaretlerini giderecek içeriğimiz yayında!

Finansal sistem, bir ekonomideki finansal kurumlar, piyasalar, araçlar ve kuralların bir araya gelerek mevcudiyet kazandırdığı yapıdır. Bu sistem, tasarrufların toplanmasını, yatırımların finansmanını, ödemelerin gerçekleştirilmesini ve risklerin yönetilmesini sağlamaktadır.

 

Finansal Sistem İçinde Ne Bulunur?

Finansal sistem içerisinde yer alan unsurlar şöyledir:

 1. Finansal Kurumlar: Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi kurumlar, finansal sistemdeki temel bileşenlerdir. Bu kurumlar, tasarrufları toplar ve kredi verir. Bununla birlikte risk yönetimi ve finansal işlemleri gerçekleştirir.
 2. Finansal Piyasalar: Hisse senedi, tahvil, döviz, emtia piyasaları gibi piyasalar, finansal varlıkların alınıp satıldığı yerlerdir. Bu piyasalarda fiyatlar arz ve talep ilişkisi içinde belirlenir.
 3. Finansal Araçlar: Hisse senetleri, tahviller, banka mevduatları, vadeli işlem sözleşmeleri gibi finansal varlıklar, finansal sistemde kullanılan araçlardır.
 4. Finansal Kurallar ve Düzenlemeler: Bu sistemin etkin ve adil bir biçimde işlemesi için kurallar ve düzenlemeler belirlenir. Merkez bankaları, finansal piyasaları denetleyen kurumlar ve diğer regülatörler, finansal sistemin istikrar ve güvenini sağlamak maksadıyla faaliyet gösterir.

 

Finansal Piyasa Çeşitleri Nelerdir?

Finansal piyasalar, farklı finansal varlıkların alınıp satıldığı veya ticaretinin yapıldığı yerlerdir. Bazı finansal piyasa çeşitleri ise;

 • Hisse Senedi Piyasası
 • Tahvil Piyasası
 • Para Piyasası
 • Döviz Piyasası
 • Emtia Piyasası
 • Türev Piyasalar
 • Mortgage Piyasası
 • İkincil Piyasalar

 

Finansal Sistemin Fonksiyonları Nelerdir?

Finansal sistemin fonksiyonları, sistemin varlığını devam ettiren işlevler olarak tanımlanabilir. Finansal sistemin fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Araştırma fonksiyonu
 • Tasarruf fonksiyonu
 • Likidite fonksiyonu
 • Risk yönetimi fonksiyonu
 • Politika uygulama fonksiyonu

 

Doğrudan ve Dolaylı Finansman Nedir?

Doğrudan finansman ve dolaylı finansman, bir ekonomide kaynakların toplanması ve dağıtılması için kullanılan iki farklı yöntemi tanımlar. Finansal sistemin fonksiyonlarını sıralayacak olursak;

 • Araştırma Fonksiyonu: 

Doğrudan Finansman: Finansal kaynakların doğrudan borç veya sermaye olarak bir şirkete veya projeye sağlanmasıdır. Yatırımcıların veya finansal kurumların doğrudan şirkete kredi veya sermaye yatırımı gerçekleştirmesi anlamını taşır.

Doğrudan finansman örnekleri arasında;

 

 • Hisse senedi ihracı
 • Tahvil aracı/banka kredileri bulunur.

Dolaylı Finansman: Finansal kaynakların aracılar veya finansal kurumlar tarafından bir şirkete veya projeye sağlanmasıdır. Dolaylı finansman örnekleri arasında;

 • Bankaların mevduat toplaması
 • Yatırım fonlarının portföylerini çeşitli finansal varlıklara yönetmesi

Her iki finansman türü, kaynakların toplanması ve dağıtılması sürecinde etkili rol oynar. Doğrudan finansman, şirketlere ve projelere doğrudan erişim sağlar ve yatırımcılar ile şirketler arasında doğrudan bir bağ oluştururken, dolaylı finansman, aracılar veya finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleşir ve daha geniş bir yatırım tabanına erişim imkanı tanır.