• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
  • info@24portfoy.com.tr

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tarihçes

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Tarihçes

GSYF'lerin tarihçesini sizler için derledik.

Girişim sermayesi yatırım fonları, yeni ve büyüme potansiyeli olan şirketlerin yatırım gerçekleştiren finansman araçlarıdır. Bu fonlar sayesinde yüksek riskli durumdaki girişimlere yatırımlar gerçekleştirilerek yüksek getirili kazançlar beklenir. GSYF’ler genellikle özel şirtketlerin hisselerini ya da borçlarını satın alırlar.

Girişim Sermayesi yatırım fonları 1946 yılında Georges Doriot tarafından ABD’de kurulan American Research and Development Corporation (ARDC) ile başladı. ARDC, dünyanın ilk girişim sermayesi özelliğine sahip yatırım fonu olarak bilinir. Fon, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönetmek için finansman sağlamak amacıyla kuruldu. Ve teknoloji tabanlı şirketlere yatırım yapıldı.

1950’lerde, ARDC gibi diğer girişim sermayesi yatırım fonları da kurulmaya başladı. Bu fonlar ile, özellikle teknolojik şirketlere odaklanarak, yüksek getirili yatırımlar gerçekleştirildi.

1970’lerde ise girişim sermayesi yatırım fonları büyük bir ivme kazanarak birçok fon kuruldu. O dönemde kurulan fonların büyük bir kısmı bugün hala faaliyet göstermektedir.

Bahsi geçen fonlardan bazılar:

  • Kleiner Perkins Caufiled& Byers
  • Sequoia Capital ve Accel Partners’dir.

1980 yılına gelindiğinde girişim sermayesi yatırım fonları, özellikle teknoloji şirketlerine yatırımlarına devam ederek büyük başarılar elde etti. Bu dönemin en büyük başarı örnekleri ise, Microsoft, Apple ve Intel olarak söylenebilir.

Dünya genelinde günümüzde de devam eden GSYF’ler, özellikle sürdürülebilir nitelikte olan şirketlere yatırım gerçekleştirmektedir.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Geleceği

Özellikle teknolojik gelişmenin, kopan zincirin taneleri gibi hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gsyf’leri daha da önemli bir konuma getirdi. Özellikle günümüzde girişimciliğin başarılı örneklerinin çoğalmasıyla birlikte “finansal okuryazar” olan her bireyin bu alana teşviki artıyor. Birikimlerini bu alanda gelecek adına başarı oluşturabileceğini inandığı şirketleri destekleyerek değerlendiriyor.

Gsyf’lerin gelecekte çevre dostu ve sürdürülebilir şirketlere yatırımın artması, toplumsal ve çevre sorunlarına çözüm arayan girişimler içinde önemli olacaktır. Dolayısıyla GSYF’lere gerçekleştirilecek yatırımlar da bu anlamda önem kazanacaktır

İnsan nüfusunun artması ve öğrenim yöntemlerinin, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kolaylık göstermesi, girişimleri desteklediği kadar girişimci sayısını da arttırmaktadır. Bu artışın insanın yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemesi de kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

GSYF’ler ile geleceğe dönük olarak beklenen en önemli maddeler:

  • İnovasyonun desteklenmesi
  • Sürdürülebilirliğe odağın artması
  • Çeşitliliğin artması
  • Şeffaflık ilkesinde daha güçlü bir tutum

Bu maddeler arttırılabilir. GSYF’lerden beklenen en önemli maddeleri listelemeye çalıştık.

Bu yaklaşımlarla birlikte GSYF’lerin geleceği hakkında olumlu görüşler ağır basarken, birikimlerini bu alanda değerlendirmek isteyen yatırımcılar içinde bir fırsat ortaya çıkıyor.

24Portföy ile Geleceğe Yatırım

Birikimlerini bu alanda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için girişim sermayesi yatırım fonları ile birikimlerinizi geleceğe taşıyor, yatırımlarınızın dünyaya değer katmasını sağlıyoruz. Birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar 24Portföy’ün girişim sermayesi yatırım fonlarını inceleyebilir, yüksek getirili kar oranları kazanma fırsatını yakalayabilir.

Yatırımınla hem sen kazan hem de dünya kazansın…