• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Nitelikli Yatırımcı Nedir?

Nitelikli Yatırımcı Nedir?

Nitelikli yatırımcı nedir ve kime denir, hepsi bu içerikte!

Nitelikli yatırımcı, tecrübeli ve profesyonel olarak tanımlanabilir. Bu yatırımcılar yüksek gelirle beraber güçlü portföye sahiptir. Dolayısıyla yüksek riskli yatırımlar yapabilirler. Bununla birlikte nitelikli yatırımcılar daha az denetime tabi tutulurlar ve özel sermayeye erişim sağlayabilirler. Bu durumun bir avantajı da hızlı karar alma potansiyelidir. Nitelikli yatırımcılar, iyi bir finansal okuryazarlık becerisine ve yatırım deneyimine sahiptir.

 

Nitelikli yaıtrımcıların özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

 

 • Büyük yatırım gerçekleştirme potansiyeline sahiptirler.
 • Tecrübeli ve profesyonel olurlar.
 • Gerektiğinde risk alabilirler.
 • Özel sermayeye erişim gerçekleştirebilirler.
 • Daha az düzenlemeye tabi tutulurlar.
 • Finansal okuryazardırlar.
 • Hızlı kararlar alabilirler.
 • Yüksek gelir ve büyük yatırım portföyüne sahiptirler.

 

 

Nitelikli Yatırımcı Olma Şartları

 

Nitelikli yatırımcı olmak için belirli koşullar vardır. İlgili koşulların sağlanması durumunda nitelikli yatırımcı olarak nitelendirilirsiniz. Bu koşullar;

 

 • Net servet ile birlikte güçlü yatırım portföyü: Nitelikli yatırımcılar, belirli bir net servete sahip olmakla beraber güçlü bir yatırım portföyüne sahip olmalıdırlar. Bunun için gereken nitelikler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir.
 • Yıllık gelir oranı: Nitelikli yatırımcılar, genellikle yıllık bazda yüksek gelir düzeyine sahiptirler. Bu tutar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir.
 • Yatırım deneyimi ve bilgisi: Nitelikli yatırımcılar, sermaye piyasalarında ve yatırım araçlarında yeterli deneyime ve bilgi düzeyine sahiptirler. Bununla beraber farklı yatırım türleri ile potansiyel riskleri anlayabilmeleri için uygun yatırım kararları alabilmeleri de bu niteliğe sahip olmaları için gereken bir özelliktir.
 • Risk değerlendirmesi: Yüksek riskli yatırımların doğal sonuçlarını iyi anlayarak bu tür yatırımlara karşı risk toleransına sahip olmalıdırlar.

 

 

SPK Nitelikli Yatırımcı Tanımı Nedir?

 

Sermaye Piyasalar Kurulu (SPK) tarafından nitelikli yatırımcı şu şekilde tanımlanır;

 

 • Yıllık gelir düzeyi: Gerçek kişilerin, bir önceki yıl için vergi mevzuatına göre beyan edilen yıllık brüt gelirinin en aaz 1 milyon Türk Lirası olması.
 • Finansal varlıkların toplam değeri: Gerçek ya da tüzel kişilerin, en az 2 milyon Türk Lirası değerinde finansal varlığa sahip olması. Bu finansal varlıklar, banka mevduatı, sermaye piyasası araçları, repo ve ters repo işlemleri , borsa yatırım fonları ve benzeri değerler şeklinde kabul edilebilir.

 

 

Nitelikli Yatırımcı Belgesi Nasıl Alınır?

 

Nitelikli yatırımcı belgesini alabilmek için gerekli koşulları sağladığınızı belgelemeniz gerekmekteedir. Bu belgeleri ilgili kurumla paylaşmalısınız. Gereken adımlar ise şu şekildedir;

 

 • Şartları kontrol edin: SPK tarafından belirlenen nitelikli yatırımcı şartlarını sağlayıp sağlamadığınızı kontrol edebilirsiniz. İlgili şartlar, yıllık gelir düzeyi, finansal varlıkların toplam değeri ve yatırım deneyimi ve bilgisi gibi kriterleri içermektedir.
 • Gerekli belgeleri hazırlayın: Nitelikli yatırımcı şartlarını yerine getirdiğinizi gösteren belgeleri hazırlayın. Bu belgeler şunları içerir; gelir beyannamesi, banka hesap ekstreleri, yatırım hesap dökümleri ve diğer finansal varlıklarınızı gösteren belgeler şeklindedir.
 • Başvuru yapın: Seçtiğiniz aracı kuruma başvuruda bulunarak nitelikli yatırımcı belgesi almak istediğinizi belirtmelisiniz. Başvurunuzda, hazırladığınız belgeleri ve kişisel bilgilerinizi sunmanız gerekmektedir.
 • Değerlendirme süreci: Kurum tarafından başvurunuz değerlendirilecek ve nitelikli yatırımcı şartlarını sağlayıp sağlamadığınıza karar verilecektir. Onaylandığı takdirde kurum tarafından nitelikli yatırımcı belgeniz düzenlenecektir.