• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Sermaye Nedir?

Sermaye Nedir?

Sermaye nedir sorusunu kısaca tanımlıyoruz.

Sermaye nedir sorusuna 5 farklı tanım vereceğiz. Bu sayede sermaye kavramının daha net anlaşılmasını sağlarken, hangi alanda ne gibi tanımlamalara sahip olduğunu öğreneceksiniz.

 1. İşletme finansmanı kapsamında: Sermaye, bir işletmenin sahip olduğu öz kaynakların toplam değeri olarak tanımlanabilmektedir.
 2. Muhasebe kapsamında: Muhasebe anlamında sermaye, işletmenin maddi ve maddi olmayan kaynaklarının toplamını ifade eder. Dolayısıyla bir işletmenin sahip olduğu tüm mal varlığı olarak tanımlanabilmektedir.
 3. Ekonomi kapsamında: Ekonomik sermaye, ekonomide mal ve hizmetlerin üretimini sağlamak için kullanılan araçların, makine ve tüm ekipmanlarla birlikte üretim faktörlerinin toplamıdır.
 4. Hukuki anlamda: Bir işletmenin sahipleri ve ortaklarının elinde bulundurduğu hisse senetlerinin veya payların toplam değeridir.
 5. Yatırım kapsamında: Yatırım yapmak isteyenlerin işletmelerdeki hisse senetleri ile paylara yatırdıkları para ya da mal varlıkları şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu yatırımlar işletmenin büyümesini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

 

Sermaye nedir sorusuna 5 farklı kullanım alanından cevap verdik.

Sermaye Çeşitleri Nelerdir?

En popüler sermaye çeşitleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Öz Sermaye: İşletme ortaklarının işletmeye yatırdıkları sermayedir. Özellik hisse senedi ve pay gibi öz kaynak araçlar ile bu sermaye sağlanmaktadır.
 • Borç Sermayesi: işletmelerin borçlanarak temin ettikleri sermaye olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla bu sermaye, bankalar, finans kurumları veya özel yatırımcı kaynaklarından elde edilebilmektedir.
 • Karma Sermaye: İşletmelerin sermaye elde ederken hem öz kaynaklarını kullanmalarını hem de borç sermayesini kullanmalarıdır.
 • Garantili Sermaye: İşletmelerin, yatırımcılara belirli bir getiri sağlama garantisi verdikleri sermayedir. Bu sayede yatırımcıların işletmeye yatırım yapmaları teşvik edilmektedir.
 • Risk Sermayesi: Yeni ya da gelişmekte olan işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak adına özel yatırımcılar tarafından fonlanan sermayedir.

Küresel Sermaye Örnekleri

Küresel sermaye nedir sorusuna örnekler vererek açıklıyoruz.

 1. Amazon INC.: E-ticaret, bulut bilişim ve yapay zeka alanlarında hizmet veren ABD merkezli şirkettir. Dünya genelinde yatırımlar gerçekleştirerek küresel sermayenin bir parçasıdır.
 2. Apple Inc.: Mobil teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli bir şirkettir. Dünya genelinde milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 3. World Bank Group: Dünya Bankası Grubu, ekonomik kalkınma projeleri için dünya çapında milyarlarca dolarlık krediler ve hibeler sağlamaktadır.