• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir tarım, doğal kaynakları koruyan ve çevreye zararlı etkileri en az indiren tarım yöntemlerinin kullanılmasını, tarım sürecinde etkin kılmayı amaçlayan yaklaşımdır.

Sürdürülebilir tarım, doğal kaynakları koruyan ve çevreye zararlı etkileri en az indiren tarım yöntemlerinin kullanılmasını, tarım sürecinde etkin kılmayı amaçlayan yaklaşımdır. Uzun vadeli tarımsal üretimi sürdürmek ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve çevre bilinci bırakmak maksadıyla geliştirilmiştir.

 

Sürdürülebilir tarım, çeşitli prensipler ve uygulamalar içerir. İçeriğimizde bu konu başlıklarını cevaplandıracağız.

 

Sürdürülebilir Tarım Özellikleri Nelerdir?

 

Sürdürülebilir tarım, günümüzde yaygın olan tarım anlayışı dışında şu özellikleri sağlar;

 

 • Toprak muhafazası: Sürdürülebilir tarım, toprağın verimliliğini korumayı hedefler. Toprak erozyonunu önlemek ve organik madde içeriğini arttırmak, doğal döngüye destek sağlayacaktır. Dolayısıyla toprak sağlığını korumayı amaçlar.
 • Su Yönetimi: Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması önemlidir. Sürdürülebilir tarım, sulama yöntemlerinin verimliliğini iyileştirecek şekilde kullanılması önemlidir. Sürdürülebilir tarım, sulama yöntemlerinin verimliliğini artırmak, suyu korumak ve atık suyun miktarını azaltmak için su yönetimi stratejilerini uygular.
 • Biyolojik çeşitlilik: Sürdürülebilir tarım ile biyolojik çeşitlilik sağlanır.
 • Doğal kaynakların korunması: Enerji kaynaklarının ve diğer doğal kaynakların etkin kullanılmasını teşvik eder. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji tasarrufu ve atık yönetimi gibi uygulamalar, sürdürülebilir bir dünya projesi için hayat damarları olur.
 • Ekonomik sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir tarım ile çiftçilerin ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını amaçlar. Sürdürülebilir prensipler, sürdürülebilir ekonomik kazanımların devamını sağlar.

 

Sürdürülebilir Tarım Örnekleri

 

Sürdürülebilir tarımı dünya genelinde yaymak için örneklerinden bahsetmek önemli olacaktır. Sürdürülebilir dünyayı destekleyen tarımsal faaliyetler için örnekler;

 

 

 • Organik tarım
 • Permakültür
 • Su tasarrufu ve sulama yöntemi
 • Ekosistem tabanlı tarım
 • Entegre zararlı yönetimi
 • Doğal gübre kullanımı

 

Sürdürülebilir Tarımın Toplumsal Faydaları ve Gıda Güvencesi

Sürdürülebilir tarım yöntemleri, sağlıklı ve yeterli gıda üretimiyle gıda güvencesi sağlamayı amaçlar. Sürdürülebilirlik kavramı, insan ve diğer canlıların yaşam kalitesini arttıracak uygulamaları amaçlar ve tarım ilkesi de bu durumu destekleyen niteliktedir. Doğal ve organik tarım uygulamaları sayesinde sağlıklı ve besleyici gıdaların üretimi, insan sağlığını desteklemek ve daha uzun bir yaşam döngüsü için hedeflenmektedir. Bu durum ekonomik fırsatları da ortaya çıkarır. Aynı zamanda toplumun sağlık ve refahını etkileyen sürdürülebilir tarım yaklaşımı, çevreye ve insana “sağlıklı yaşam” ilkeleri de sunar.

 

Doğayı koruyan ve doğa dostu tarımsal faaliyetler ile bugünümüzü ve geleceğimizi garanti altına alabiliriz. Bu uygulamaları destekleyen 24 Portföy Kardelen Yatırım Fonlarını inceleyerek, yatırımlarınızı toprağa vererek, çiftçiye değer katabilir, istihdama katkı sağlayarak kazançlı yatırımlar sağlayabilirsiniz.