• Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Offıce Binası Kat:18 No:139 Başakşehir/İstanbul
 • info@24portfoy.com.tr

Sürdürülebilirlik Kavramı Nedir?

Sürdürülebilirlik Kavramı Nedir?

Sürdürülebilirlik, kelime anlamıyla; bir şeyin sürekli bir oranda devam ettirilmesi olarak tanımlanır.

İnsan nüfusunun 21.yy’da ciddi boyutlarda artış göstermesi ve bu artışın devam etmesi dünyamız adına tehlikeler doğurabilir. Bu tehlikenin ne olduğunu ve ortadan kaldırmak için neler yapabileceğimize dair bilim insanları sürekli bir araştırma içinde. Özellikle popülasyonun bilinçsiz artması, bundan kastın insanların dünyaya geldikten sonra yetişme dönemine kadar üstünde yaşadığımız bu gezegeni keşfetme noktasında eksik kaldıkları gerçeğidir. Bu durum da iklim krizi gibi olayların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Çünkü üstünde yaşadığımız bu gezegene gereken özeni göstermiyor, onu tanımıyoruz. İnsanların bilinçsiz davranışlarıyla birlikte iklim krizinde yaşadığımız boyutlarda farklılık gösterebilecek. Bu durumun önüne geçmek adına ve artan insan nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak adına çalışmalar yapılıyor. İnsanlarınsa bu noktada sadece doğaya karşı anlayışlı olması istenilmektedir. Özellikle bu yazıda üzerinde duracağımız konu; çevresel anlamda sürdürülebilirliği nasıl sağlayabiliriz?

Sürdürülebilirlik, kelime anlamıyla; bir şeyin sürekli bir oranda devam ettirilmesi olarak tanımlanır. Fakat bu kavram genellikle çevresel bağlamda kullanılmaktadır. Özellikle günümüz için bir tanımı yapılacak olursa; günümüz ihtiyaçlarını gelecekte nesillerin ihtiyaçlarını görmezden gelmeyerek temin etme tanımı yapılabilir.

Özellikle hızlı ve kolay tüketim alışkanlığının yerine daha anlamlı bir seçimi ifade etmektedir. Sürdürebilirlik kavramı, kişisel ve kitlesel anlamda sorumluluklarımızı ifade etmektedir. Sürdürebilirlik, sadece günümüzün daha yaşanabilir kılınmasını değil, aynı zamanda geleceğin de daha yaşanabilir olmasını hedeflemektedir.

Çevresel sürdürülebilirliğin dışında neredeyse hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bu kavram, sürdürülebilir bir gelecek için hayatımızda geniş bir yer edinmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik kavramının çevresel bağlamı dışında birçok alanda da varlık göstermesi, insanların yaşam standartlarının kalitesini arttırırken, bu anlamda da sürdürebilirliği hedefliyor.

Sürdürülebilirlik Örnekleri

 • Tekrar kullanıma uygun ve geri dönüşüm destekli ürünleri kullanmak
 • Plastik kullanımını en minimum düzeye indirmek
 • Kaynakları (su, enerji) tasarruflu kullanmak

Sürdürebilirlik türlerini açıklayarak her başlık altında örneklerine değiniyoruz;

Çevresel Sürdürülebilirlik Nedir?

Çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin 3 boyutundan biridir.

 • Çevresel Sürdürülebilirlik
 • Sosyal Sürdürülebilirlik
 • Ekonomik Sürdürülebilirlik

Çevrenin korunması ve çevresel etkinin yönetilmesi gibi alanları ifade etmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik nedir sorusuna kısa bir anlamda bu şekilde tanımlayabiliriz.

Çevresel sürdürülebilirlik için Örnekler

 • Yeşil alanların korunması ve çoğaltılması
 • Aşırı yapılaşmanın önüne geçilmesi
 • Çevre bilincinin gerekli düzeyde herkese aşılanması
 • Küresel düzeyde iklim krizine yol açan faktörlerin önüne geçilmesi

 

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekonomik sürdürülebilirlik, devletlerin ve bireylerin ekonomik anlamda daha verimli harcama yapmalarını hedefler.

 • İnsanların geçim kaynaklarının güvence altına alınması
 • İhtiyaç duyulan kaynaklara ulaşım kolaylığı

Sosyal Sürdürülebilirlik Örnekleri

Sosyal sürdürülebilirlik, günümüz ve gelecek dünyası adına sağlıklı ve daha yaşanabilir dünya inşa etme sürecini ifade eder.

Odak noktası insan ve toplumdur. Sürdürülebilirlik boyutlarından olan çevresel ve ekonomik sürdürebilirlik ile yakın bir ilişki düzeyine sahiptir.

 • Yaşam kalitesinin yükseltilmesi
 • Sosyal bütünlük
 • Demokrasi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Örnekleri

 • Yeni yatırım fırsatları oluşturmak
 • Marka değerini arttırmaya yönelik hamlelerin gerçekleştirilmesi
 • Riskleri etkili şekilde yönetebilmek
 • İş alanında yenilikler yapmak
 • Çalışanların verimliliğini arttıracak çalışmalar yapmak

 

Sürdürülebilir Yaşam Nedir?

Sürdürülebilir yaşam, en temel anlatımıyla, kişinin çevresi için oluşturduğu etkileri hem dünya hem de kendisi için sürdürülebilir olacak şekilde azaltmayı amaçlayan yaşam şeklidir. Yani doğal kaynaklara yapabileceğimiz zararın en minimum düzeyde gerçekleşmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla sürdürebilir bir dünyaya hizmet etmeyi amaçlar.

Sürdürülebilir Yaşam Örnekleri Nedir?

 • Enerji tüketiminizi minimum seviyede tutun.
 • Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelin.
 • Su harcamasını azaltın.
 • Ulaşımda mümkünse yürümeyi tercih edin.
 • Kağıt tüketimini azaltın.
 • Tek kullanımlık ürün kullanımını sonlandırmaya çalışın.

 

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Sürdürülebilirlik çalışmaları, yukarıdaki metinlerde bahsi geçen sürdürülebilirlik boyutlarını, insanların bilinç düzeylerinde hakim kılmak ve yaşantılarına uygulamaları için yapılan çalışmaların bütününü ifade etmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik nedir sorusuna yanıt aradığımız içeriğimizde bahsi geçen içeriklerin hakkında yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

Sürdürebilirlik nedir ve gelecek için önemli mi içeriğimizde, sürdürülebilirlik kavramının günümüz ve geleceğimiz üzerindeki öneminden bahsettik. İlgili içerikler için buraya tıklayabilirsiniz.